Letošní zimní slunovrat bude opravdu magický

21.12.2021 v 11:11 Vstoupí naše Planeta do své další proměny a my sní. Tato kalibrace navyšování energií bude pokračovat až do roku 2027. Je to brána, kde to podstatné se děje pod povrchem. Ten kdo bude couvat (obrana/útok), bude si stavět a stále udržovat obranné zdi ve svých vztazích. Ten kdo najde odvahu a otevře své srdce vztahům bez podmínek, zboří obranné zdi. S lehkostí projde ten, kdo je v souladu se svou Duši díky CITLIVOSTI jako předností. CIT a SRDCE je darem a podstatou LáskyPLNOSTi.

LáskyPLNOST je to jediné co potřebujete žít v roce 2022, aby se vám energie tří dvojek nestala osudnou.Obzvláště v příštím roce bude velmi přínosné obrátit svou pozornost do sebe a vyladit kompas a naladit se na své vnitřní vedení. Informace, poselství, poznání jsou tu zejména jako výhoda zvědomit to co jsme zapomněli a mohli se rozpomenout na to kým jsme a jaké je naše směřování.

2+0+2+2= 6 vztahy, vztahy, vztahy.Každá duše touží po harmonickém vztahu. Toto mysterium se ukáže v plné síle. Duše zrají skrze vztahy a výzvy. Výzvy (tlaky, zkoušky, zvraty, nejistoty, nedorozumění) tady jsou a budou pro náš duchovní růst.Váš POSTOJ Vás bude spojovat nebo rozdělovat. Láskyplný postoj je cestou k harmonii všech vztahů. Začněte tím nejpodstatnějším Vztahem a láskyPLNOSTÍ k sobě.

Namasté Marci.