Tarotová Numerologie

 

TAROT NUMEROLOGIE

Vaše datum zrození, hodina a místo Vám dává jedinečnou dynamiku, vesmírné vibrace, záměr a směřování Duše v tomto vtělení.

Numerologie Vám odkrývá podstatu vašeho zrození. Využití znalostí klíčových čísel své duše je cesta k porozumění svému energetickému systému v životě. Datum zrození nám poskytuje vhled do skutečných výzev a směřování naší duše.

Tarot Numerologie Vás učí porozumět sama sobě i svému okolí, kam doopravdy směřujeme a co potřebujeme k naplněnému, šťastnému životu.

Váš cílový záměr i jednotlivé karmické trojúhelníky Vám odkryjí souvislosti. Co jste již ukončili v minulosti, z čeho můžete čerpat a to, co jste si naplánovali a prožíváte nyní.

Především jak lépe se orientovat ve směrování duše pro harmonizaci vašeho života a vašich vztahů.

ARCHETYPY

 

Archetyp znamená pravzor. Je to určitý rys, který se neustále opakuje ve všech kulturách světa. Známe je z divadelních her, pohádek a legend.

Např. Romeo a Julie, nebo Pán Prstenů kde Gandalf je moudrý stařec, Frodo hrdina, Glum znázorňuje jeho vlastního stín.

Každý archetyp, neboli pravzor má své typické vlastnosti, silné a slabé stránky i nenahraditelnou roli v celém příběhu.

Archetypy Vám ukazují hlavní téma vaší osobnosti a povahu vztahu s druhým člověkem – úkol, poslání, to, co se vaše duše mají skrze vztah naučit.

Jakmile tento úkol pochopíte, vymaníte se z rolí obětí. Pak porozumíte, proč se vám opakují pořád ty samé výzvy a naučíte se je využít pro svůj vlastní růst.

Co je to ARCHETYP DUŠE

Archetyp tvé duše – poznej svou energii co si tvá duše vybrala zvládnout!

Stejně tak si svůj archetyp volí i naše duše. Určuje tak, kým budeme v tomto životě a jakou životní roli budeme naplňovat.

Každý archetyp, neboli pravzor má své typické vlastnosti, silné a slabé stránky i nenahraditelnou roli v celém příběhu.

Stejně tak mi máme svůj hlavní archetyp, který si zvolila naše duše v tomto životě.

Určuje, kým máme být v tomto životě a jakou životní roli máme naplňovat. Pokud naplňujeme tento cíl, náš život se stává emočně bohatší, uspokojivější a intuitivnější.

4 TAROTOVÉ STEZKY

 pro Váš duchovní růst

  1. ROVNOVÁHY (1,2,3,4,5,6)
  2. LEKCÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ (7,8,9,10,11,12)
  3. TRANSFORMACE (13,14,15,16,17,18)
  4. USKUTEČNĚNÍ (19,20,21)

Víte, kterou jste si vybrali?

Vaše datum narození odhaluje, jakou stezku jste si vybrali pro svůj růst v této inkarnaci, jaké hlavní téma určuje pak konkrétní číselná vibrace a význam tarotové karty.

Znáte-li Váš Archetyp duše můžete rovnou přejít na shlédnutí videa.

Neznáte-li ho, můžete si ho vypočítat svislým součtem data narození to vám vyjde tarotová základna a pak vodorovným součtem např:

2004 = 6 Milenci

1985 = 23 / 5 – Velekněz

Výklad jednotlivých Tarotových archetypů je v členství na forendors.

KARMA A VZTAHY

Naší přirozeností je usilovat o harmonické vztahy.

Jejich posláním je, abychom nezapomněli svoji minulost a mohli se z ní poučit. Napomáhají tak našemu duchovnímu a duševnímu růstu.

Tento růst je odrazem našeho nejzákladnějšího vztahu, a to je vztah k Duši.

Pro harmonickou involuci nám pomáhá zachovávat funkční energetické pole SEBE SAMA 0 – Duše, 1 – Já, 2 – Ostatní.

Slovo karma znamená čin, zákon akce a reakce. Znamená také paměť – informace uložené v ákášických záznamech, z nichž čerpá naše podvědomí, které jsou pozitivní i negativní. Okolí nám zrcadlí následky našich dřívějších rozhodnutí. Poučením se z chyb je možný svobodný vývoj, změna, proměna. Nic není náhoda a vše prospívá rozvoji.

Vztahy k ostatním jsou neustále pokračujícím procesem, z něhož se můžeme hodně dozvědět o sobě. Duše jsou k sobě přitahovány, aby se naučily druhé milovat a vzájemně si odpouštět. Osvojení těchto dvou věcí je předpokladem duchovního růstu a pokroku. Na konci tohoto procesu se člověk stává společníkem Stvořitele.

Pojetí vztahů, kde si je slepice i vejce vzájemnou příčinou i důsledkem. To je božská dichotomie.

Zažíváš situace, které chceš pochopit a změnit ?

Opakují se ti ve vztazích pořád ty stejné problémy a nepříjemné situace?

Necháváš se okolím snadno ovlivnit a cítíš že to chceš změnit?

Toužíš vystoupit z bludného kruhu hádek, obviňování a neporozumění?

Chceš zlepšit vztah s partnerem, rodiči nebo sourozenci?

Přeješ si do vztahů vnést více porozumění, lásky, respektu a harmonie?

Jsou-li odpovědi ANO

Odhal svuj archetyp duše a vztahů. Přidej se do členství a už nemusíš být na své trable sám (sama).

partnerský soulad