ZAMĚŘENÍ

Péče, Harmonie, Poznání

kurz-obličejové_jógy

FYZICKÉ ZDRAVÍ

SELF – CARE 

FACE JÓGA

Myofasciální terapie – Uvolnění trigger poins, neboli  uvolnění spouštových bodů, úleva od bolestí a dlohodobého přetížení.

DUŠEVNÍ POHODA

Intuitivní terapie – Poskytujeme diagnostiku a výklady na míru osobnosti, zejméha pěčujeme o citlivé a jemné bytosti. Intuitivním vhledem do životních zadání, zmapováním nastavení, můžeme najít odpovědi, objevit dary a zbavit se starých nefunkčních vzorců.

SPOLEČNÉ SDÍLENÍ

BESEDY pro ŽENY – sdílení zkušeností z praxe pro rozvoj OSOBNOSTI

Kurzy pro SEBEPOZNÁNÍ. 

SKUPINOVÉ  AKTIVITY  – Víkendové pobyty pro hýčkání se a odpočinek.

MYOFASCIÁLNÍ TERAPIE – uvolnění jemných tkání

UVOLŇOVACÍ TECHNIKY a MYOFASCIÁLNÍ TERAPIE

Od roku  2010 jsem se díky Mudr.  Zdeněk Šos a Mudr. Leo Uberal, specializovala a pod odborným vedením učila proniknout do fascinujícího světa myofasciálních tkání, tato inteligentní součást našeho těla skryvá mnohé bloky a příčiny bolestí v částech těla, kde by jste to nečekali. Od roku 2012 poskytuji tuto jemnou tlakovou aplikaci a  uvolnění spouštových bodů – TRIGGER POINS.

 Co jsou to spouštěcí body?

Myofasciální spouštěcí body (trigger points) jsou hypersenzitivní, hmatatelně zatvrdlá místa v oslabeném a zkráceném svalu nebo jeho fascii. Tyto body po zatlačení bolí. Nalézáme je obzvlášť na svalovém úponu, ve šlachách, fascii a na periostu.

 Vznik a jejich odstranění

Řada stresorů, buď fyzických (záněty a přetížení), nebo psychických (stres), muže představovat počátek aktivity spouštěcího bodu a vyvolat myofasciální bolest. Když se jednou takový bod vytvoří, pak přetrvává, aniž by byly nutné další podněty. Spouštěcí bod je na pohmat citlivý zatvrdlý okrsek ve svalových snopcích. Tyto body zřídkakdy jsou osamocené, často jsou sdružené a vzájemně se ovlivňují v různých segmentech. Tento fakt podtrhuje nutnost vyšetřit (a následné ošetření) od hlavy až k patě.

 Ošetření a následné uvolnění

Manuální vyhledávání konkrétního bodu a následné uvolnění je potřeba aplikovat (uvolnění tlakem či jehlou) po celé linii postižené fascie, svalových segmentech. Uvolnění je znatelné již po první aplikaci. délka je závislá na době vzniku, délce a množství bodů v těle. Odborným ošetřením se svalová tkáň, fascie, uvolní a umožní správnou funkci celého svalového segmentu, tím i odezní bolesti v určitých částech těla.

Následně zmizí  např. otoky, pocity těžkých nohou, bolesti hlavy, beder, oblasti kyčlí atd.

Myofasciální terapie je tzv. tlaková masáž – uvolnění spouštěcích bodů, odlehčení otoků, bolestivosti svalových segmentů a prokrvení slepených tkání.

Terapie pomáhá a je vhodná pro:

  •  regeneraci po zánětlivých stavech (jakéhokoliv typu)
  •  uvolňování Trigger points neboli spoušťouvých bodů bolesti
  •  ztuhlé a bolestivé stavy páteře a zad
  •  zbavení se těžkých nohou (bolesti kolen atd.)
  •  uvolnění při velké zátěži jak psychické tak fyzické
  •  správnou regeneraci celkového pohybového aparátu
  • regenerace po laparoskopické operaci (ideální čas je individální po zahojení všech jizev)

Uvolňovací technik využívám jako velice prospěšnou součást kvalitního zdravotního cvičení – vycházím z 10 leté praxe s klienty a efektivnost výsledků při použití UT, zejména u klientů po laparoskopických operací.

Pro nezáváznou konzultaci – tel objednání – Marcela Windsor Topolská

Individuální přístup

OSOBNÍ KONZULTACE – formou rozpravy, zvědomnění si svého Já. Oddělení přirozených myšlenkových pochodů od nezdravých návyků, přetěžování a oslabení odolnosti vůči okolí.

Ukázkové témata:

Jak změnu SEBE zakomponovat do běžné rutiny?

Jak znovu nastolit  SEBE rovnováhu a spokojenost.

Jak zlepšit své vztahy SEBE poznáním.

Jak si udržet  SEBE vědomé myšlení a spokojenost dlouhodobě.

Jak SE odevzat a překonat to, co nemohu změnit.

Ják Být SAMA sebou.

PORADENSTVÍ  / KONZULTACE  – Vyjádřením svých pocitů, myšlenkových pochodů dochází k uvědomování si dané skutečnosti jasněji a dochází k zvědomnění skrytých příčin aktuálních postojů, pocitů a bolestí. Již první konzultace má okamžitý efekt tzv.“ aha efekt“ s kterým lze následně vědomě pracovat.

(např. bolest, emocionální naladění, myšlenkový vzorec, obtížná situace)

PSYCHOTERAPIE – Hlavním nástrojem a léčebným aktem je kognitivně naladěný rozhovor vedoucí k nalezení, uchopení a pochopení příčiny, projektované do aktuálního stavu jako důsledek.

Proces změny, obnovy obohacuji o nástroje a metody sebepoznání pro bdělý rozkvět tělesného zdraví, psychické spokojenosti a duševního klidu.

(Tělo – fyzické procesy, Mysl – emoční vzorce chovaní, Duše – smysl života)

 NÁSTROJE A METODY

VHLEDAngl. insight – jeden ze základních pojmů označující psychickou aktivitu, která vytváří svou zdánlivou spontaneitou „efekt okamžitosti“ v procesu řešení problémů. Rozumí se tím náhlé nalezeni řešení bez subjektivní zdůvodnitelnosti této skutečnosti.

SATORI toto slovo japonského původu vystihuje definici vhledu, jež vyjadřuje náhlý průlom zevnitř. Tento průlom nelze vynutit, je to spontánní záplava vědění z hloubky našich buněk ze samotného DNA. Jde o velmi transformační proces, kde skutečným projevem je jednoduchost, přinášející sebou efektivitu.

 VCÍŤENÍ  Angl. Empathy – je základním nástrojem psychoterapie. Jde o schopnost promítnout své vlastní „já“ do psychického obrazu druhého člověka takovým způsobem, který vyvolá souznění a následné porozumění, postupující od emotivní k racionální rovině.
Jde o emocionální proces, jenž předpokládá porozumět druhému při zachování vlastní identity.

 V našem DNA je neuvěřitelná materie obsahující veškeré vzpomínky celého lidského druhu, včetně dřívější životních forem. Jsou zde uloženy informace a  především zkušenosti. Vcítění je velmi hluboký prožitek být uvnitř, doslova stát se divokou šelmou, květinou nebo konkrétním ovocem.

Nedílnou součástí vcítění je umění naslouchat, zde se neomezuje jen na sluch skutečným projevem je nasloucháním celou bytostí.

více v kategorii PORADENSTVÍ

KURZY SEBEPOZNÁNÍ

Intenzivní kurzy ČAKRATERAPIE aneb duvěřuji svému vnitřnímu kompasu!

jsou intenzivní individuální sebepoznávací kurzy pro rozvoj osobnosti..

KNOW-HOW ENERGIE OSOBNOSTI – vše bylo, JE a bude opět energie. Vědomým užitím pozitivní energie, v přítomném okamžiku, TADY a TEĎ, si vytváříme ENERGII pro ŽIVOT jaký chceme mít. Energie a vědomé pozitivní zacházení s energií je jako (péče o květinu či zahradu).

Vyžaduje trvalý a láskyplný přístup, vědomé pečlivé uvědomění si co chceme (vypěstovat) získat, konkrétní cíl, přání a projít uvědoměle celým procesem:

(mít kvalitní semínka) první fáze uvědomění – myšlenka, přání, cíl,  (zasetí) zažádat, vyslovit přání, poslat univerzu, vesmíru vzkaz co přesně chceme, a taky že si to zasloužíme. Zalévaní, tak jako čekáme na blahodárný déšť pro kytičky, tak i my musíme s pozitivní vírou odevzdat to co jsme započali, dát tomu čas (co jsme zaseli nechat to růst), věřit a odevzdat to vesmíru, dát mu čas k vyřízení vaší objednávky. (období růstu) fáze kdy vše má svůj čas – afirmace, pomoc udržovat se v pozitivní energii že je vše jak má být. (hnojení) vděčnost za každý den či sebemenší krůček k našim cílům, čas kdy podpoříme sebe aby jsme nesklouzli k negativitě,( strach, úzkost, nespokojenost atd.) nakonec přijde čas (čas sklízení či trhání) dosažení, vyplnění a uvědomění si svého šťastně pozitivního spokojeného života, čas splněných přání..)

 Během kurzu je Vám každá lekce ušitá na míru, podle energie, bioritmu, celistvé jedinečné bytosti jakou prostě jste..

Lekce jsou zaměřeny na jednotlivé metody i běžné životní situace, vyvolávající, ovlivňující Váš celkový náhled, úsudek, přístup, vědomé i podvědomé myšlenkové pochody, příčiny a důsledky aktuálního i dlouhodobého chování, vzorců chování, emocí, které nás oslabují a způsobují poklesy nálady, dlouhodobě pak nespokojenost a v nejhorším lze si přivodit bloky a deprese.. individuální práce s příčinou vede k odblokování a změně vzorců chování k celkovému poznání sebe sama, tím dochází k uvolnění a vykročení správným směrek k sebelásce, sebevědomí, vyrovnaným emocím a harmonickému soužítí s vlastním Já.. soužítí s v harmonickém partnerství.. rozvoj a udevení do praxe intuici, vrozené schopnosti a talenty..

4 klíče k SEBE HARMONIION-LINE kurz pro nastavení si správných hodnot, aby Vám fungovala manifestace, přání, realizace snů, vztahu a měli jste pevné zdraví a odolnost pro vnějším vlivům. Tento kurz Vás postaví na nohy, je změnou kterou oceníte na své cestě k HARMONII.

KURZ Jak být ve svém životě OSOBNOST, aneb jak mít svuj život ve svých rukách..

je to cesta sebepoznání, na vědomé úrovní bytí, kde výsledkem je uvědomění si SEBE SAMA, příjmutí se BEZ PODMÍNEK, zharmonizovaní své fyzické, duševní i energetické ČÁSTI celkového Já, vyrovnání se s MINULOSTÍ, žítí v PŘÍTOMNOSTI a své vědomé tvoření VLASTNÍ spokojené BUDOUCNOSTI..

 

TERMÍNY a HODINA:

Termín: ZÁŘÍ 2021

Historie:

1 kurz byl spuštěn dne 22.10. 2009 v uplně prvních prostorech naproti pošty

Kurz je otevřen 2x ročně.