Co říct k tomu to magickému datu 2202 2022.

Číslo 2 je družnosti o touze být jako jedinec spojen, sdílet a sdružovat se. Touha po vyslechnutí, opoře a pochopení tím kým jsme je v nás hluboce zakořeněna. Zrcadlo polarity nás pokouší zmást, nebo nám ukazuje co skutečně chceme vidět? Vidět odraz v zrcadle často volá po návratu k introspekci, do hlubin vlastních strachů, NE-MOCI a BEZ-MOCI. Cesta skrze zrcadlení je jak vstup do jiné dimenze, nejdříve musíme uchopit sebe a své vrtošivé emoce co nás neustále vydávají na pospas výkyvů nálad a nepohody. Poté se navibrovat na vyšší level skrze láskyplnost a příjetí věcí, tak jak jsou. Poté je možné projít skrze iluzi a zakusit pravdu vyššího poznání.

22 – je výzva pro Celistvost v praxi všedních dní. Ukaž člověče co máš nastudováno, zda ti to funguje ve tvém životě. Odžil sis a porozuměl všem svým výzvám a prožitkům? Jsi k sobě autentický a láskyplný?

02 – Pochopení že jsme víc než jen tělo a hmota skrze otevření srdce je cesta návratu k celistvosti. Citlivost je cestou a tvořivou silou srdce.

Součet 12 – VISELEC – Dokážeš člověče pohlédnout na svůj život jinak, lépe? Můžeš uvidět svět vzhůru nohama, nebo pochopit že vzhůru vede cesta dolů dovnitř. Nebo můžeš zůstat viset, ustrnout v nefunkčních vzorcích.Máš možnosti vědomě si vybrat.

3 – Změň svou mysl a najdi ve svém životě smysl.