KURZY

Akreditovaný kurz MŠMT

PROFIL ABSOLVENTA

 • Instruktor jógy je veden k získání metodických, praktických a pedagogických znalostí v oblasti jógy.
 • Absolvent je vybaven základními znalostmi z anatomie, fyziologie, psychologie, funkční anatomie, Základy ZTV, historie a filosofie jógy, První pomoci, práva a další.
 • Umí sestavovat cvičební programy a jednotlivé lekce dle úrovně a zdatnosti klientů jógové lekce.
 • Dále ovládá praktické znalosti jógových pozic ÁSAN, jejich modifikace, benefity i omenzení. Umí diagnostikovat a upravit pozici dle zdatnosti a tělesných dispozic klientů. Ovládá techniky vědomého dechu, tělesné zámky, regenerační a kompenzační techniky, relaxace, koncentrace, stáhnutí smyslů a základy meditace.
 • Důraz je kladem na  záměr jógy a blahodárný přínos praktikování pro své klienty jako preventivní působení proti civilizačním chorobám (bolest zad, bederní páteře, ztuhlost, vysoký krevní tlak, bolesti hlavy atd.), jak je účinně samoléčit pomocí vlastní ásanové praxe a vědomého dechu a práci na sobě. (pomocí dechových technik, relaxace a meditace).
 • Lektor jógy je veden k vlastnímu praktikování zdravého životního stylu a etických a mravních zásad podle pravidel jógy.

 

ZKUŠENOSTI a ZNALOSTI

Tento kurz je zaměřen na 86 h praxe a 64 h teorie profesionálních znalostí pro Instruktora Jógy certifikované MŠMT

 • V kurzu naší jógové akademie se seznámíte se základy filozofie a historie jógy
 • Získáte základní znalosti z oboru anatomie a fyziologie, psychologie ( důraz je kladen především na komunikaci), první pomoci a pedagogiky( především jak vést, motivovat nebo nadchnout své klienty, aby se rádi vraceli), hygieny sportu, práva atd.
 • Rozšíříte své znalosti klasické jógy, hatha jógy i základy a rozdíly moderních verzí jako power jóga, flouw jóga, neo yin jóga, power vinyasa, ashtanga jóga atd.
 • Naučíme Vás relaxační a dechová cvičení i základy účelné kompenzace, přeučení stereotypů a regenerace.
 • Procitíte a osvojíte si základy pranájamy (řízení energie pomocí dechových technik) a praktické účinky dynamické meditace.
 • HSS naučíte se co je to hluboký stabilizační systém a jak ho správně aktivovat.
 • Seznámíte se s Ásanami, neboli jógovými pozicemi a s jejich přínosem a poselstvím pro náš vědomí život.
 • Naučíme Vás diagnostiovat pohledem správnost provedení Ásan a jejich modifikace a přízpůsobení pro konkrétního klienta, tak aby byla přínosem pro jeho tělo a zdraví.
 • Budete mít znalosti o tom, jak pracovat se specifickými skupinami klientů (pohybové omezení, oslabení, úrazy, vrozené vady, akutní stavy atd.)
 • Naučíte se přirozeně vytvářet skladbu své lekce jógy (60min, 90min)
 • Obohatíte své zkušenosti s očistnými technikami
 • Také si osvojíte základní znalosti co jsou energetické centra a kde se v těle nachází a jak je zařadit do lekcí jógy
 • Seznámíte se základy Ajurvédy

 

 

 

CO ZÍSKÁTE ?

 • Na našich kurzech získáte certifikát MŠMT ČR
 • Naše jógová škola je zaměřená na praxi a zakládá si na vedení kurzů zážitkovou formou
 • Kromě jiného máme v našem lektorském týmu praktiky a profesionály z oboru funkční anatomie, psychologie, jógové filosofie, trenéry 1. Třídy, kteří trénují a pracují s klienty více jak 10 let
 • Uplatňujeme principy ze zdravotního cvičení (ZTV)
 • Stejně jako jiná vzdělávací střediska splňujeme veškeré požadavky MŠMT a máme tým zkušených lektorů.
 • Kurzy probíhají v našem centru, v Krnově.
 • Ubytovaní – po domluvě je možné se hromadně ubytovat v penzionu DEJAVU za výhodných cenových podmínek.

 

ZKOUŠKA a AKREDITACE

 • Zkouška je složená ze dvou bloků. Písemné testy ověří osvojené znalostí z odborných předmětů (anatomie, fyziologie, první pomoc, práva a hygiena a historie jógy) a ústní zkouška znalostí, kde je zahrnuta i fyzická obhajoba závěrečné „diplomové“ práce.
 • Kurz naší jógové školy je akreditován a díky tomu obdržíte po úspěšném absolvování „Osvědčení o rekvalifikaci‟
 • Profesní zařazení našeho kurzu je „Instruktor jógy“ trénér 2. třídy.
 • Certifikáty účastníků kurzů jsou časově neomezené dle pravidel MŠMT
 • náhradní termíny zkoušek jsou stanoveny na další kurz (doplatek)

NÁPLŇ a OSNOVA KURZU

 

Metodika vedení lekcí

 • Skladba jógové lekce
 • Varianty pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.
 • Motivace, inspirace a vedení to je cíl a záměr oblíbeného a úspěšného lektora. Jak na to se dozvíte na kurzu. Všechny bohaté zkušenosti, praktické rady jsou součástí výuky.

Anatomie a fyziologie

 • Seznámíme vás se základy anatomie a fyziologie.
 • Důležitá je především znalost funkční anatomie v pohybu, ohyb kloubů. Možnosti a využití správě zapojených svalů.
 • základy obecné anatomie a fyziologie zejména dýchacího, hormonálního a mízního systému.
 • Fascie a funkční anatomie jak se chová tělo v pohybu, při zátěži, oslabení atd.

Filozofie, etika, historie jógy

 • Vznik Jógy, Upanišády a nejznámějsí Eposy.
 • Patandžáliho osmidílná stezka – základní pravidla a doporučení pro každého jogína
 • Jaké jsou směry jógy
 • Základy filosofie a etické pravidla
 • Nádí – energetické kanály
 • 5 obalů , 5 DÓŠ
 • Energetický systém člověka
 • Očistné techniky
 • 3 základní tělesné zámky
 • Relaxační techniky
 • Základy meditace
 • a další.

JÓGA

ÁSÁNY jak praktikovat 99 ásán VČETNĚ JEJICH MODIFIKACÍ.

 • Seznámíme Vás s tím, jak u  ásány provádět asistenci.  Vysvětlíme Vám vliv ásán na tělo člověka. Dozvíte se jak používat tělesné zámky a pohled.
 • Představíme vím i další styly jógy – Neo yin jógu, power jógu, flow jóga
 • Náš kurz je především zaměřený na praxi.

 

ZÁKLADY  ZTV  a  ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

 • Základy Zdravotně tělesné výchovy
 • Diagnostika aspekcí
 • Práce s klientem s oslabením a specifikace skupin
 • Základy relaxace, uvolnění a vědomého bytí.
 • Úvod do Ajurvédy

PRVNÍ POMOC

 • Základy 1.pomoci, abyste uměli poskytnout první pomoc a věděli co dělat v případě ohrožení života.

PEDAGOGIKA

 • Základy sportovní pedagogiky
 • Psychosomatika při práci s klientem
 • Komunikace, motivace a sebedisciplína

PSYCHOLOGIE, HYGIENA SPORTU

 • Psychologie sebe poznání.
 • Seberozvoj a realizace cílů
 • Samostatnost, kreativita jak vytvořit vlastní styl, cestu, dělat to co mně baví.
 • zdravá výživa a detoxikace
 • podpůrné metody, masáže
 • základy hygieny sportu a sportovního tréninku.

PRÁVO

 • Jak úspěšně začít podnikat.
 • Právo ve sportu – Živnostenský list, pojištění, jaké jsou typy smluv.
 • Rizika a možnosti začínajících lektorů.

Váš kurz začíná

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

INSRUKTOR JÓGY 2020

 • Cena kurzu Učitel Jógy – Instruktor jógy

 

·        Certifikace ·        Časová dotace ·        Maturita ·        Přímý plátce
·        MŠMT ·        150 hodin ·        s maturitou ·        16. 900 Kč po slevě
·        MŠMT (přes ÚP) ·        150 hodin ·        s maturitou ·        18. 000 Kč bez slevy

 

 • Pro včasnou rezervaci kurzu je cena  pro jednu osobu 16. 900 Kč  (sleva při včasné rezervaci a uhrazení celého kurzovného)
 • Sleva platí pro všechny, kteří si včas rezervují místo a uhradí celé kurzovné do …………………
 • V případě, odhlášení, neabsolvování kurzu je odečtena nevratná záloha 6.000 Kč blokace místa.
 • Sleva neplatí pro zájemce přes ÚP (úřad propláci kurzovné až po úspěšném zakončení, což dopředu nelze zaručit, proto je fakturována plná cena)

 

Cena kurzu zahrnuje:

 • řádné (ne opravné) zkoušky
 • studijní materiály (písemně v den zahájení a email v průběhu kurzu)
 • 150 H řádného kurzu (náhradní termíny / individuální doplacení)
 • certifikát o odborném vzdělání v češtině, o absolvování základního vzdělávacího programu s akreditací MŠMT

 

PRAVIDLA

 

Rezervace místa je platná po zaplacení zálohy nebo uhrazení celého kurzovného Ten, kdo se nedostaví na kurz, tak blokuje místo někomu, kdo se již nemohl přihlásit!

V případě, že zaplatíte kurz a nedostavíte se, záloha propadá

Zaplacená záloha na kurz je převeditelná na jinou osobu, která nastoupí na kurz.

Záloha je nevratná při odhlášení se bez závažných důvodů

Vyjímkou mohou být jen závažné důvody, ověřené a podané písemnou formou s nemožností absolvovat kurz v náhradním termínu

Přihláška k účasti:

Akreditovaný kurz MŠMT

INSTRUKTOR JÓGY

Časová dotace 150 hodin.

Termín: ZÁŘÍ 2020 je ZRUŠEN

Závazná rezervace místa je po

zaplacení zálohy 6.000 Kč.

Emailem Vám bude odeslána přihláška k vyplnění a zaslání zpět, včetně platebních instrukcí.

Informace o kurzu, profil absolventa, náplň kurzu, kvalifikace a obsah zkoušky jsou k dispozici viz. kurzy.

Cena a platební podmínky jsou uvedeny v samostatých odkazech.

AKČNÍ cena platí do ……………….

 

1 + 4 =

Kurzy probíhají

Mikulášská 61
794 01 Krnov

Dotazy a email

info@poznaniduse.cz

Kontaktní osoba

Marcela Windsor-Topolská
+420 603 296 778